Invident blog

neviditeľné zubné strojčeky | ortodoncia | čeľustná ortopédia

Virtuálne plánovanie jednoduchej liečby neviditeľným strojčekom

obsah pre lekárov

Po získaní skenu a jeho prispôsobeniu do podoby virtuálneho modelu zubov sa v ďalšom kroku navrhuje liečebný plán. K úprave postavenia zubov do požadovanej pozície a k rozkrokovaniu liečby sa pristupuje podľa presne definovaných pravidiel a limitov pohybu zubov určených jednak pre celkovú liečbu ako aj pre jednotlivé kroky v liečbe.


Digitálne skeny a príprava 3D modelov zubov pre neviditeľné strojčeky

obsah pre lekárov

Tradične sa situácia v ústnej dutine pacienta zaznamenávala pre ďalšie pracovné postupy v laboratóriu zhotovením odtlačku a následným vyliatím sadrového modelu. Intraorálny sken (naskenovanie zubov v ústach pacienta), skenovanie odtlačku, či sadrového modelu zubov umožňuje digitalizáciu situácie v ústach pacienta. Tieto dáta využívame na virtuálne plánovanie liečby na 3D modeli.


Som príliš starý pre ortodontickú liečbu neviditeľným strojčekom?

Stručne povedané, nie, nikdy nie ste príliš starý pre ortodontickú liečbu priesvitným strojčekom. Váš čeľustný ortopéd zvažuje pri vypracúvaní Vášho liečebného plánu mnoho premenných, ale vek je zriedkavo rozhodujúcim faktorom. Ortodontická liečba môže byť rovnako úspešná pre dospelých, aj dospievajúcich pacientov. V priemere, jeden z troch ortodontických pacientov je dospelý.


Ako fungujú neviditeľné strojčeky?

V porovnaní s tradičnými kovovými strojčekmi sa ortodontické priesvitné strojčeky v mnohých ohľadoch javia ako zázračné, až príliš dobré na to, aby to bola pravda. Možno Vás zaujíma, či naozaj reálne takto fungujú. Odpoveď znie áno – nie sú však vhodné pre každého.